Siirry ylös
Uusin lehti
 

kuntamarkkinat.jpg
kuntatekniikka.jpg
kuntatv.jpg
kunnatnet.jpg
kuntapäättäjä.jpg
kuntatyönantaja.jpg
fikt.jpg

Kuntauutiset

Kuntaliitto ei halua asiakkaan suojaan kaksoissääntelyä

Oikeusministeriön työryhmän mielestä kuluttajaviranomaisen pitäisi valvoa julkisten hyvinvointipalvelujen laatua. Kuntaliiton mielestä erillistä kuluttajasuojan sääntelyä ei tarvita, koska julkisia hyvinvointipalveluja sääntelevät jo erillislait.

Oikeusministeriön työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, miten kuluttajaoikeuden periaatteiden toteutuminen voidaan turvata julkisissa hyvinvointipalveluissa. Työryhmän raportti luovutettiin tänään tiistaina oikeusministeriölle. Kuntaliitto jätti kuitenkin raportista eriävän mielipiteen.

Raportissa on vertailtu julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan asemaa sellaisen asiakkaan asemaan, joka hankkii saman palvelun yksityiseltä. Työryhmä on hahmotellut, millaista uutta sääntelyä erojen vähentämiseksi tarvittaisiin. Raportti sisältää esimerkinomaisen luonnoksen laiksi asiakkaansuojasta julkisissa ja eräissä muissa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluissa.

Kuntaliiton mukaan asiakkaansuojaa tulee kuitenkin kehittää kutakin julkista palvelua koskevassa erityislaissa, jos tarvetta on. Erillistä asiakkaansuojaa koskevaa lakia ei Kuntaliiton mielestä julkisiin palveluihin tule säätää.

- Vain voimassa oleviin erityislakeihin pohjautuvalla hajautetulla sääntelyllä voidaan turvata järjestelmän selkeys asiakkaan kannalta. Erityislaissa määritelty sääntely kohdistuu oikein ja tarkasti jokaiseen erilliseen palveluun, Kuntaliiton vastine kuuluu.

Erityislaeissa säädetään nykyään muun muassa oikeudesta saada palveluita, palveluiden sisällöstä ja laadusta, palveluista perittävistä maksuista sekä palveluiden kehittämisestä ja valvonnasta vastaavista viranomaisista.

(KL)
 
Antti Pulkkinen     |    
22.3.2011 7:55
 

 Kuntauutiset

 
Lähetä sähköpostiin